Slumpa Lösenord

En enkel slumpgenerator för dig som vill slippa välja själv.

Ett säkert lösenord

Ju längre ett lösenord är desto säkrare är det, men ett för långt och krångligt lösenord riskerar att glömmas bort. Se till att ditt lösenord består av minst 10 tecken för att minska risken för att något lyckas lista ut det.

Ett lösenord som består av slumpade ord istället för slumpade tecken kan vara lika säkert som ett lösenord som består av slumpade tecken. Det som avgör lösenordets säkerhet är till största del dess längd.